https://www.canva.com/design/DAE637WzpQA/cJby7F3oRUGMYwml1XRs-A/watch?utm_content=DAE637WzpQA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Voorlopig is er geen vraag naar andere hulpgoederen en dit wordt ook niet aangemoedigd (cfr ervaring met de watersnood). Het advies is om vooral bij aankomst en opvang in België

Read more…

Wens je het Roemeniëcomité Bertem te ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren: je kan lid worden van onze vereniging door 5 € te storten op het rekeningnummer BE88 0013 6617

Read more…