EHBO Kits

EHBO Kits

Begin april is de stuurgroep, versterkt met enkele personen uit het onderwijs, terug naar Tăut gereisd. Deze keer om de vernieuwde samenwerking verder te zetten. We hebben namelijk afgesproken om al onze energie te steken in twee belangrijke pijlers: gezondheidszorg en onderwijs.

Gezondheidszorg

Met de steun van locale gezondheidsorganisaties (The Open Network) hebben we gesprekken opgestart om samen met de plaatselijke dokter, de verpleegster en het gemeentebestuur van Tăut de huidige zorgverstrekking uit te bouwen tot een gestructureerde organisatie, waar iedereen baat bij heeft. Immers, vandaag steunt het hele systeem op de goodwill van een onderbetaalde verpleegster.

EHBO-pakketten

Nog in het kader van de gezondheidszorg, hebben we voor elk gezin een EHBO-pakket afgeleverd. Deze pakketten werden onder impuls van het Leefdaalse oudercomité Harlekijn en met de steun van verschillende andere Bertemse verenigingen samengesteld. Een overzicht van de verschillende sponsors vind je hier.

Onderwijs en studiefonds

We hebben ook samengezeten met alle betrokkenen uit het onderwijs. De kosten die een gezin moet dragen om hun kind naar school te sturen, zijn zeer hoog. Niet alleen voor de middelbare, maar ook voor de lagere school.