Steun ons

Je kan op verschillende manieren onze organisatie steunen.

Door lid te worden van het Roemeniëcomité

We houden je op de hoogte van onze activiteiten en vragen je mening. Helpen bij het organiseren van onze activiteiten kan ook.

Het lidmaatschap voor één jaar kost 5 €.

Door het thuiszorg project te steunen

Naast het lidmaatschap, kan je de Roemeense gemeenschap van Tăut ook helpen door het thuiszorg project te steunen. Het thuiszorg project loopt via de Associatie in Tăut.

Dit project vervangt het vroegere studiefonds en we appreciëren  ten zeerste dat de trouwe sponsors van het studiefonds hun steun niet stop zetten en de nieuwe projecten steunen.

Een project bijdrage bedraagt 50 €

Betaal via een overschrijving

*** Nieuw bankrekeningnummer ***

IBAN: BE90 7360 6962 3432 / BIC: KRED BE BB
Gelieve je naam en voornaam te vermelden samen met de tekst ‘Lidgeld 2023’.
Hartelijk dank!

Overzicht van de voornaamste projecten

Thuiszorg

Het meest omvangrijke project is het thuiszorg project.

Aankoop van crea-materiaal

Verder blijven we investeren in materiaal voor de school, zoals het aankopen van crea-materiaal. Immers het ontbreekt de school en de gezinnen in Tăut dikwijls aan de middelen om materialen aan te schaffen die de leerlingen in Tăut broodnodig hebben voor hun lessen.

Financiële steun aan dokter

De dokter is op dit ogenblik nog niet betrokken in het thuiszorg project. Daarom blijven we hem financieel ondersteunen met een bijdrage van € 50 per maand.

In naam van alle Tăutenaren danken wij je zeer hartelijk voor uw steun.